Taxonomy of Penicillium section Citrina

J. Houbraken, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-138
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume70
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit