Taxonomy of section and their production of aflatoxins, ochratoxins and other mycotoxins

J C Frisvad, V Hubka, C N Ezekiel, S-B Hong, A Nováková, A J Chen, M Arzanlou, T O Larsen, F Sklenář, W Mahakarnchanakul, R A Samson, J Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomy of section and their production of aflatoxins, ochratoxins and other mycotoxins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences