Taxonomy, phylogeny and identification of Chaetomiaceae with emphasis on thermophilic species

X W Wang, P J Han, F Y Bai, A Luo, K Bensch, M Meijer, Bart Kraak, D Y Han, B D Sun, P W Crous, J Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taxonomy, phylogeny and identification of Chaetomiaceae with emphasis on thermophilic species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences