TbasCO: trait-based comparative ‘omics identifies ecosystem-level and niche-differentiating adaptations of an engineered microbiome

Elizabeth A. McDaniel* (Co-auteur), J.J.M. van Steenbrugge* (Co-auteur), Daniel R. Noguera, Katherine D. McMahon, J.M. Raaijmakers, Marnix H Medema, B. O. Oyserman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TbasCO: trait-based comparative ‘omics identifies ecosystem-level and niche-differentiating adaptations of an engineered microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences