Tcf-1-mediated transcription in T lymphocytes: differential role for GSK3beta in fibroblasts and T cells

F.J.T. Staal, B.M.T. Burgering, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-322
TijdschriftInternational Immunology
Volume11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit