TCF: Lady Justice casting the final verdict on the outcome of Wnt signalling

H. Brantjes, N. Barker, J. van Es, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-261
TijdschriftBiological Chemistry
Volume383
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit