TCF transcription factors, mediators of Wnt-signaling in development and cancer

M. van Noort, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftDevelopmental Biology
Volume244
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit