TCF4 and CDX2, major transcription factors for intestinal function, converge on the same cis-regulatory regions

M.P. Verzi, P. Hatzis, R. Sulahian, J. Philips, J. Schuijers, H.D. Shin, E. Freed, J.P. Lynch, D.T. Dang, M. Brown, H. Clevers, X.S. Liu, R.A. Shivdasani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TCF4 and CDX2, major transcription factors for intestinal function, converge on the same cis-regulatory regions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences