TCF4 and groucho-related genes influence pituitary growth and development

M.L. Brinkmeier, M.A. Potok, K.B. Cha, T. Gridley, S. Stifani, J. Meeldijk, J.C. Clevers, S.A. Camper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2152-2161
TijdschriftMolecular Endocrinology
Volume17
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit