TCF/LEF factors earn their wings

J.C. Clevers, M. van de Wetering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

254 Citaten (Scopus)
401 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)485-489
TijdschriftTrends in Genetics
Volume13
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit