Tcf/Lef transcription factors during T-cell development: unique and overlapping functions

F.J.T. Staal, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-6
TijdschriftThe Hematology Journal
Volume1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit