Tdrd6a Regulates the Aggregation of Buc into Functional Subcellular Compartments that Drive Germ Cell Specification

Elke F Roovers, Lucas J T Kaaij, Stefan Redl, Alfred W Bronkhorst, Kay Wiebrands, António M de Jesus Domingues, Hsin-Yi Huang, Chung-Ting Han, Stephan Riemer, Roland Dosch, Willi Salvenmoser, Dominic Grün, Falk Butter, Alexander van Oudenaarden, René F Ketting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tdrd6a Regulates the Aggregation of Buc into Functional Subcellular Compartments that Drive Germ Cell Specification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds