Te groot voor het blote oog. Over interactieve visualisatie in de studie van correspondenties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-210
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit