Teachers, Missionaries and Activists: Female Religious Leadership and Social Mobility in Southeast Asia

D. Kloos, Iris Busschers, Kirsten Kamphuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume85
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit