Teake Oppewal. Zolang de wind van de wolen waait [Review of: [et al.] Teake Oppewal (2006) Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur]

G.T. Jensma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)132-138
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit