Teclemariam-Mesbah, R. - Anatomical and functional demonstration of a multisynaptic suprachiasmatic nucleus adrenal (cortex) pathway

R.M. Buijs, J. Wortel, J.J. Heerikhuize, G.J. ter Horst, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1535-1544
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit