Tedbald III, Graf von Champagne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)520
Aantal pagina's1
TijdschriftLexikon des Mittelalters
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit