Televisie en Bezetting. Een onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-149
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume114
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit