Tellen met Taal - Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten

M.R. Spruit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Volume8
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit