Temperate climate niche for Cryptococcus gattii in Northern Europe.

A. Chowdari, H.S. Randhawa, T. Boekhout, F. Hagen, C. Klaassen, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)172-174
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume18
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit