Temperature affects carbon and nitrogen stable isotopic signatures of aquatic plants

Peiyu Zhang (Co-auteur), Xianghong Kong, Elisabeth S. Bakker, Jun Xu, Min Zhang (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature affects carbon and nitrogen stable isotopic signatures of aquatic plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences