Temperature effects on egg and larval development rate in European smelt, Osmerus eperlanus, experiments and a 50 year hindcast

A.A.M. Keller, P. Molenaar, J.J. de Leeuw, W.M. Mooij, A.D. Rijnsdorp, K.E. van de Wolfshaar (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature effects on egg and larval development rate in European smelt, Osmerus eperlanus, experiments and a 50 year hindcast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology