Temperature response of aquatic greenhouse gas emissions differs between dominant plant types

Ralf C. Aben, Mandy Velthuis, Garabet Kazanjian, Thijs Frenken, Edwin T.H.M. Peeters, D.B. van de Waal, Sabine Hilt, Lisette de Senerpont Domis, Leon P. M. Lamers, Sarian Kosten* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature response of aquatic greenhouse gas emissions differs between dominant plant types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds