Temporal and spatial structure in the hyperbenthic community of a shallow coastal area and its relation to environmental variables

O. Hamerlynck, J. Mees

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)205-212
  TijdschriftOceanologica Acta
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit