Temporal and spatial variability in soil nutrient status of a former beach plain

S.R. Troelstra, L.A.P. Lotz, R. Wagenaar, L. Sluimer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-12
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit