Temporal dynamics of herbivore-induced responses in Brassica juncea and their effect on generalist and specialist herbivores

V. Mathur, S. Ganta, C.E. Raaijmakers, A.S. Reddy, L.E.M. Vet, N.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal dynamics of herbivore-induced responses in Brassica juncea and their effect on generalist and specialist herbivores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology