Temporal dynamics of range-expander and congeneric native plant responses during and after extreme drought events

Qiang Yang, G.F. Veen, Roel Wagenaar, Marta Manrubia, Freddy ten Hooven, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal dynamics of range-expander and congeneric native plant responses during and after extreme drought events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology