Temporal microbiota and biochemical profiles during production and ripening of Divle Cave cheese

Sebnem Ozturkoglu-Budak, Didem P. Aykas, Celalettin Kocak, Sedat Donmez, Ayse Gursoy, Ronald P. De Vries, Peter A. Bron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-106
TijdschriftInternational Journal of Dairy Technology
Volume71
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2018

Citeer dit