Temporal organization of the 24-h corticosterone rhythm in the diurnal murid rodent Arvicanthis ansorgei Thomas 1910

L.A. Verhagen, P. Pévet, M. Saboureau, B. Sicard, B. Nesme, B. Claustrat, R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-204
TijdschriftBrain Research
Volume995
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit