Temporal transcriptome analysis of the white-rot fungus Obba rivulosa shows expression of a constitutive set of plant cell wall degradation targeted genes during growth on solid spruce wood

Mila Marinović, Maria Victoria Aguilar-Pontes, Miaomiao Zhou, Otto Miettinen, Ronald P de Vries, Miia R Mäkelä, Kristiina Hildén

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal transcriptome analysis of the white-rot fungus Obba rivulosa shows expression of a constitutive set of plant cell wall degradation targeted genes during growth on solid spruce wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences