Temporal work by consultants in nascent market categories: constructing a market for knowledge in quantum computing

Oona Hilkamo, Anne-Sophie Barbe, Nina Granqvist, Amber Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTechnology Analysis and Strategic Management
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 26 mei 2021

Citeer dit