Temporal work by consultants in nascent market categories: constructing a market for knowledge in quantum computing

Oona Hilkamo, Anne Sophie Barbe, Nina Granqvist, Amber Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal work by consultants in nascent market categories: constructing a market for knowledge in quantum computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics