Temporaliteit én modaliteit: een repliek

H.J Verkuyl, H. Broekhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

669 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)339-345
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlandse Taalkunde
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit