Temporaliteit en modaliteit

H.J Verkuyl, H. Broekhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

455 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)306-323
Aantal pagina's18
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit