Temporary employment and family formation: An income or insecurity effect?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)641-658
TijdschriftEuropean Sociological Review
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum26 mrt. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2021

Citeer dit