Temporary employment and family formation: An income or insecurity effect?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Sociological Review
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 26 mrt 2021

Citeer dit