Ten (10) Reasons Why We Should Only Make Digital Editions From Here On, Or: Why Paper Based Editions Are Dead…

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit