Terence as a School Tekst: Commentaries

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelBrill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World
Pagina's1185-1186
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit