Teresa Gisbert: una mujer extraordinaria custodiada por Quesintuu y Umantuu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftRevista de Estudios Bolivianos
Volume29
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit