TERRA-Dunes: natuurherstel in de duinen met bodemtransplantaties

T.M. Bezemer (Co-auteur), Nadia A. Soudsilovskaia, Ricardo Mancinelli, M. Duhamel, Harrie van der Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-14
TijdschriftHolland's Duinen
Volume72
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit