Terrestrial ecosystem responses to species gains and losses

D.A. Wardle, R.D. Bardgett, R.M. Callaway, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Terrestrial ecosystem responses to species gains and losses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences