Territoriality and time budgets in beavers during sequential settlement.

B.A. Nolet, Frank Rosell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1227-1237
TijdschriftCanadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie
Volume72
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit