Territory and the regulation of density in tit mice

H.N. Kluijver, L. Tinbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-289
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1954

  Citeer dit