Testamenten als historische bron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)203-210
Aantal pagina's8
TijdschriftMadoc: tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume8
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit