Testimonies of Enslavement: Sources on Slavery from the Indian Ocean World

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverijBloomsbury Publishing
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit