Testing abundance-range size relationships in European carabid beetles (Coleoptera, Carabidae)

J. Kotze, J. Niemelä, R.B. O'Hara, H. Turin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing abundance-range size relationships in European carabid beetles (Coleoptera, Carabidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences