Testing mechanisms of Bergmann’s rule: Phenotypic decline but no genetic change in body size in three posserine bird populations

A. Husby, S.M. Hille, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
556 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing mechanisms of Bergmann’s rule: Phenotypic decline but no genetic change in body size in three posserine bird populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology