Testosterone-dependent vasopressin in relation to aggressive behaviour

J.C. Compaan, J.M. Koolhaas, R.M. Buijs, C.W. Pool, A.J.H. de Ruiter, G.A. van Oortmerssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit