Tetramyxa parasitica, een gal op Ruppia. (Tetramyxa parasitica, a gall on Ruppia)

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  22 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)138-140
  TijdschriftGorteria
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit