Text-fabric: handling Biblical data with IKEA logistics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Text-fabric: handling Biblical data with IKEA logistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science