Texts worth Editing: Polyperspectival Corpora of Letters

A. Kets-Vree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-103
TijdschriftVariants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship
Volume10
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit